BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Pages

BLOG BAHASA MELAYU CIKGU FARHAN

SELAMAT MELAYARI BLOG BAHASA MELAYU CIKGU FARHAN DI LINK INI BERSAMA MENUJU KECEMERLANGAN!!

Pengunjung Setia

DARI MANA ANDA ONLINE?

KATA-KATA HIKMAT/FALSAFAH

ANDA TIDAK KUAT
TETAPI ANDA MEMPUNYAI KEKUATAN
UNTUK MENJADI KUAT,

LANGKAH PERTAMA ITU ADALAH HARAPAN
SEDANGKAN TIDAK MELANGKAH
LANGSUNG TIADA HARAPAN.

OLEH : DATO' DR. SYED AHMAD

CITA-CITA TANPA USAHA ADALAH ANGAN-ANGAN,
ANGAN-ANGAN YANG DIUSAHAKAN ADALAH CITA-CITA.


OLEH : MAS ADEKI

Sunday, November 15, 2009

Tips 40 soalan 3P

Bab 1 (2 soalan)

1.0 pengenalan

1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran remaja

Bab 2 (3 soalan)

2.1 Peringkat awal remaja

2.2 Peringkat akhir remaja

2.2.5 perkembangan bahasa

2.4 masalah psikologikal remaja

Bab 3 (2 soalan)

3.1.6 punca kecacatan bahasa dan kaedah menanganinya

3.3 kecelaruan tingkah laku

Bab 4 (3 soalan)

4.2 pelajar remaja berkeperluan khas

4.2.1 masalah pembelajaran

4.3 kesihatan mental remaja

4.3.1 punca tingkah laku tidak normal remaja

4.4.11 peniruan model yang positif

Bab 5 (3 soalan)

5.1.2 faktor persekitaran

Bab 6 (3 soalan)

6.1 Definisi personaliti

6.8 faktor permasalahan remaja

6.10 peranan guru menangani masalah tingkah laku remaja

Bab 7 (4 soalan)

7.1 kemahiran pemprosesan maklumat

7.4 teori sosiobudaya Vygotsky

Bab 8 (3 soalan)

8.2 pembelajaran berasaskan minda

8.4 teori otak

8.4.1 otak kiri dan otak kanan

8.6 pengaruh emosi dalam ingatan

Bab 9 (3 soalan)

9.1.3 jenis-jenis kecerdasan pelbagai – intrapersonal

- interpersonal

Bab 10 (4 soalan)

10.1 gaya pembelajaran visual, auditori dan kinestetik remaja

10.1.3 gaya pembelajaran visual, auditori dan kinestetik remaja

10.3 perbezaan teknik memproses maklumat oleh pelajar remaja

10.3.2 penyimpanan maklumat (memori) – genis-genis

Bab 11 (2 soalan)

11.1.1 peneguhan – positif

- negatif

11.3 teknik modifikasi tingkah laku

Bab 12 (4 soalan)

12.2 strategi pengajaran untuk meningkatkan pemikiran remaja

12.3.4 memikir secara kritis dan kreatif

12.4 kebaikan pemikiran dalam persekitaran sekolah dan masyarakat terhadap penyelesaian masalah remaja

Bab 13 (4 soalan)

13.1 kuasa dorongan pelajar remaja dan kebangkitan untuk belajar

13.3 keberkesanan pembelajaran berlatarkan intrinsik dan ekstrinsik remaja sebagai pembelajar yang dinamik

Tambahan

Baca cabaran kepada guru...

Semoga berjaya !!

0 comments:

Related Posts with Thumbnails