BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Pages

BLOG BAHASA MELAYU CIKGU FARHAN

SELAMAT MELAYARI BLOG BAHASA MELAYU CIKGU FARHAN DI LINK INI BERSAMA MENUJU KECEMERLANGAN!!

Pengunjung Setia

DARI MANA ANDA ONLINE?

KATA-KATA HIKMAT/FALSAFAH

ANDA TIDAK KUAT
TETAPI ANDA MEMPUNYAI KEKUATAN
UNTUK MENJADI KUAT,

LANGKAH PERTAMA ITU ADALAH HARAPAN
SEDANGKAN TIDAK MELANGKAH
LANGSUNG TIADA HARAPAN.

OLEH : DATO' DR. SYED AHMAD

CITA-CITA TANPA USAHA ADALAH ANGAN-ANGAN,
ANGAN-ANGAN YANG DIUSAHAKAN ADALAH CITA-CITA.


OLEH : MAS ADEKI

Tuesday, May 10, 2011

TEKNIK MENJAWAB SOALAN KESUSASTERAAN MELAYU

(Cerpen, Drama, Novel, Cereka Klasik)

1. Tema – Persoalan Pokok/ Utama Sesuatu Cerita.
- apa tema
- siapa watak utama
- apa yang berlaku
- dimana dan bagaimana kesudahannya.

2. Persoalan - Perkara Yang Disentuh Selain Persoalan Utama.
- persoalan percintaan
- persoalan kehidupan
- persoalan kemasyarakatan .
- persoalan keagamaan.
- persoalan kekeluargaan.


3. Plot - Maksud - Jalan Cerita/Jalinan Cerita Hasil Rentetan Peristiwa Oleh Sebab Dan Akibat.

-Struktur plot-permulaan ( eksposisi ), perkembangan, kemuncak ( klimaks ), kesudahan (penyelesaian )

-Teknik Plot - cara pengarang mengembangkan plot- dialog, monolog, imbas muka, imbas kembali, pemerian, kejutan, saspens, konflik.

4. Watak Dan Perwatakan.

- soalan tanya watak shj- fizikal + sifat tanpa contoh

-soalan tanya watak dan perwatakan- fizikal + sifat + contoh sekali.

-jenis watak- watak utama ( protagonis), watak lawan ( antagonis), watak penting,
watak sampingan, watak statik.

* soalan perbandingan watak- mesti buat perbandingan terus / langsung.
Cth Ikram seorang yang baik hati dan penyayang manakala Ramli seorang yang berhasad -dengki. Contohnya---------


5. Citra / Gambaran / Suasana Masyarakat
- masyarakat desa/kota
- kegiatan ekonomi.
- agama, adat resam.
- unsur / sikap masyarakat baik atau jahat.

# Contoh jawapan- masyarakat yang digambarkan ialah masyarakat desa yang hidup aman damai dan saling bantu membantu dan masih berpegang pada adat resam. Umpamanya gambaran kesatuan hati orang kampung semasa menyambut kedatangan pegawai daerah iaitu Encik Jalil serta Ikram ke Kampung Penarik dengan paluan kompang. Pendudukan kampung menjadikan pertanian sebagai punca rezeki mereka.

Selain itu terdapat segelintir masyarakat yang mementingkan kebendaan atau materialistik serta hanya memikirkan kepentingan peribadi sahaja. Ini dapat dibuktikan tindakan Tok Leman yang menipu tanah orang kampung terutamanya tanah ayah Ikram.

6. Teknik Penceritaan / Pemerian. Isi jawapan ialah

* Dialog- definisi + contoh

* Monolog dalaman dan luaran – definisi + contoh.
* Imbas kembali-definisi + contoh

*Imbas muka- definisi + contoh

* Pemerian langsung- defenisi + contoh

7. Nilai Kemanusiaan = Nilai murni - nilai yang baik-baik sahaja.

* nilai mesti di hadapan.

* Contoh – Nilai kasih sayang, nilai tolong –menolong, nilai keberanian, nilai hormat menghormati, nilai kejujuran, nilai kerajinan, nilai kesyukuran, dll

8. Unsur Islam- perkara atau unsur yang berkaitan dengan agama Islam.
Contoh solat, berpuasa, menunaikan fardu haji dan sebagainya.

9. Amanat = Pengajaran = Mesej = Perutusan- perkara yang dapat diambil tauladan

* Perkara suruhan- Kita hendaklah, kita seharusnya, kita eloklah, mestilah dll.

* Perkara larangan- Kita janganlah, kita usahlah, kita hindarilah dll

Cth- Kita hendaklah mengamalkan sikap tolong-menolong antara satu sama lain supaya aman damai.

Cth- Kita janganlah bersikap tamak haloba dan dengki antara satu sama lain.

10. Nilai Masyarakat- Nilai Positif Dan Nilai negatif.

* nilai masyarakat yang penyayang, nilai masyarakat yang prihatin dll

* nilai masyarakat yang iri hati, nilai masyarakat yang tamak haloba dll

11. Soalan Petikan.- petikan diambil dari mana-mana cerpen, novel, drama, cerita klasik.

Contoh soalan yang sering ditanya ialah :
* Siapakah yang menutur dialog di atas?
* Di manakah kata-kata itu diucapkannya?
* Bilakah kata-kata itu diucapkan.
* Apakah peristiwa yang menyebabkan kata-kata itu dituturkannya?
* Apakah peristiwa selanjutnya yang berlaku selepas itu?
* Huraikan gaya bahasa petikan tersebut?
* Jelaskan unsur pengajaran yang ada dalam petikan tersebut?
* Jelas dan huraikan watakwatak tersebut?

12. Soalan Yang Menanyakan Sudut Pandangan.

* Sudut Pandangan Orang Pertama- pengarang gunakan perkataan – Aku.

* Sudut pandangan Orang Ketiga- Tidak Terbatas- gunakan perkataan dia / mereka
(pengarang bertindak serba tahu semua watak )Terbatas- tumpuan lebih watak tertentu dan terbatas pada watak lain.

* Sudut Pandangan Objektif - pengarang sampaikan cerita berdasarkan apa didengar dan dilihat.

0 comments:

Related Posts with Thumbnails